Awake Info
Hero_image_F.jpg

AWAKE' 18

AT THIS years conference TOM JONES, ROLLAND BAKER AND ROBBY DAWKINS will inspire us to wake up, listen up and praise up.  SIGN UP

  

 

 


WAKE UP

D. 26. til 29. APRIL  /  APRIL 26th to 29th 

This is A conference with room for God, for you and all you bring, for looking inside and waking up, for looking up and listening to God’s love and a room for all hearts to praise up.

 

LISTEN UP

UNDERVISERE / SPEAKERS

Awake_talere_web_Tom.png

TOM JONEs

Dr. Tom Jones har besøgt Danmark hvert år siden den første AWAKE konference.

Tom Jones rejser rundt i hele verden og bringer en helbredelses salvelse, en passion for at se mennesker give deres liv til Jesus og et ønske om at formidle Guds faderhjerte!
 

ABOUT TOM JONES

Dr. Tom Jones has visited Denmark every year from the very first AWAKE Conference in Copenhagen. 

Tom Jones shares the word of God all over the world, and everywhere he goes, he carries and transfers  a healing anointing to people. He has a passion to see people receive Christ and a desire to release the Father heart of God.

Awake_talere_web_Robby.png

ROBBY DAWKINS

Robby er pastor og evangelist. På grund af Robby Dawkins og hans kirkes sociale arbejde er kriminaliteten faldet drastisk i lokalområdet i Aurora, Illinois.
Robby tjener også som konference taler og med opmuntring/udrustning til kirker i forhold til ”outreach”
 

ABOUT ROBBY DAWKINS

Robby is a Pastor and Evangelist. Because of his and the Church’s social work there has been a significant fall in crime in the local community of Aurora, Illinois.

Robby also ministers extensively as a conference speaker and is a passionate Church equipper in Power Evangelism.

Awake_talere_web_Rolland.png

ROLLAND BAKER

Dr. Rolland Baker og hans kone Heidi Baker leder Iris Ministries og har et netværk af kirker og børnehjem i Mozambique. Rolland Bakers undervisning og prædiken vil afspejle hans kærlighed til Gud og mennesker og hans stærke trosoplevelser.
 

ABOUT ROLLAND BAKER

Dr. Rolland and his wife, Heidi Baker, are founders of Iris Ministries and have planted a network of churches and orphanages in Mozambique.

The teaching and preaching of Rolland Baker is reflecting his love for God and people – and his strong faith experiences.

 

 

PRAISE UP

WITH THE AWAKE WORSHIP BAND

Band_image_01.jpg

HVORDAN VI LOVPRISER

Lovsangen på Awake er især et ønske om at forfølge Guds hjerte. Udtrykket gennem de sidste par år har været en ren tilbedelse, hvor Gud har fået plads til at råde og hvor Helligånden har ledt. Vi har oplevet mirakler, som er nutidige og ikke kun fra en fjern tid.

Ønsket i år er at prise Gud for hvem han er, og hvem vi er i ham. Lovsang er en anerkendelse af Guds værd. Uanset om vi er i det største tab i vores liv eller den største sejr, må vores respons være den samme, for han ændres aldrig.

Gennem de sidste par år har vi oplevet en stor variation af deltagere på konferencen og netop det, at vi kommer med forskellige ting i bagagen har udvidet lovsangen både i dybde og stilhed.

- Nanna Frimand-Meier

HOW WE PRAISE UP

The worship at AWAKE has most of all been a desire to pursue the heart of God. The expression through the last couple of years has been pure praise – to make room for God to rule – and allow the Holy Spirit to lead! We have experienced miracles, contemporary ones, not just from a distant past.

The desire this year is to praise God for who He is and who we are in Him. Worship is an acknowledgement of God’s character! Whether we are facing the biggest loss in our lives or the greatest victory our response must be the same because He never changes.

Over the last couple of years we have experienced a large variety of participants at the conference. The fact that we all bring different  things in “our luggage” has  expanded praise both in depth and silence.

 - Nanna Frimand-Meier